منابع آزمون دکتری حسابداری

منابع آزمون دکتری حسابداری

منابع دکتری

نکات:

۱)منابع بر اساس حداقل زمان ممکن برای مطالعه تهیه گردیده و در ترتیب نوشتن و نحوه خواندن آن حداکثر استفاده ممکن از زمان رعایت گردیده است.

۲)هیچ تضمینی وجود ندارد که تمام سئوالات از این منابع باشد و ممکن است از منابع دیگر بر حسب سلیقه طراح سئوالاتی مطرح گردد(البته احتمال زیاد قسمت زیادی از سئوالات از همین منابع می باشد).

۳)برای شخصی که قصد دارد به ادامه تحصیل در دکتری بیندیشد نیاز به مطالعه منابع جانبی و بسط مطالب وجود دارد و می بایست به فکر مصاحبه ها و طرح سئوالات مختلف در آنجا باشد. در نتیجه توصیه می گردد که مطالعات در صورت داشتن زمان از مطالب مطرح شده فراتر رود.
۴)این منابع را حتما در اختیار دیگران هم قرار بدهید.

 تئوری حسابداری:

۱-کتاب هندریکسن :

ترجمه پارسائیان جلد اول و جلدو دوم انتشارات ترمه(کتاب زبان اصلی هندریکسن توسط انتشارات ترمه منتشر گردیده است و توصیه می گردد که تهیه گردد، چون ترجمه پارسائیان مشکلات عدیده ای دارد که می توان از کتاب اصلی در موقع ضروری استفاده مناسب نمود)


فصول منتخب از کتاب هندریکسن عباتنداز: جلد اول به جزء فصل ۲ و ۳ – جلد دوم فقط فصل ۱۴و ۲۲ و ۲۳
(فصل۹ و ۱۰ و ۲۲ و ۲۳ از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار می باشد)

۲-کتاب تئوری حسابداری، احمد ریاحی بلکویی، ترجمه پارسائیان ، انتشارات ترمه(یک جلدی)؛

فصول منتخب کتاب: ۳ و ۴و ۵و۶و۹و۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴

(نیمه دوم فصل ۱۰ به دلیل مشکلات ساختاری و فهمی در ترجمه و اصولا عدم تدریس در دانشگاه ها توسط اساتید زیاد تاکید نمی گردد. البته توصیه می گردد بر روی تحقیقات رفتاری مطالعاتی صورت گیرد .

در فصل ۱۱ مدل ها و روشهای تحقیق از اهمیت زیادی برخوردار نیست و توصیه می گردد مباحث تئوری در مورد بازار کارا، تئوری اثباتی و هموار سازی سود تاکید بیشتری گردد)

۳-کتاب تئوری حسابداری اسکات؛ترجمه پارسائئیان، انشارات ترمه ، ۲ جلدی :

( البته در صورت زمان کتاب اسکات به زبان اصلی ۲۰۰۹ بسیار برای مطالعه مفید است و تغییراتی در مطالب آن مطرح گردیده است)

فصول منتخب: ۱ و ۲و۳و۴و۵و۶و۸و۹و۱۰
(فصل ۶ و ۹ از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است)

۴-کتاب تئوری حسابداری ولک، جلد اول ترجمه دکترکرمی و تاجیک:

فصل ۱ و ۲و ۴و ۵و ۷و ۸ و جلد دوم ترجمه پارسائیان( فصل یکنواختی و افشاء ، تغیییر قیمتها و مالیات و بازنشستگی ).

توصیه می گردد که به جای خواندن ترجمه پارسائیان از کتاب ولک چاپ سال ۲۰۰۸ استفاده گردد.

 ۵-نشریه ۱۱۳ سازمان حسابرسی (مبانی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی):

کلا باید خوانده شود.

این منبع از مهمترین منابع در آزمون دکتری می باشد و عموما ۳۰ درصد سئوالات سال ۹۰ از این کتاب ۷۰ صفحه ای آمده است!!! 

۶-تئوری اثباتی حسابداری،واتس و زیمرمن، ترجمه پارسائئیان (ترمه)

– فصل ۱ تا ۵ و فصل ۷

۷-جزوه تئوری حسابداری دکتر ثقفی در صورت در دسترس بودن


(لازم به ذکر است که کتاب گادفری به زبان اصلی موجود می باشد که برخی از فصول منتخب آن برای کنکور دکتری یشنهاد می گردد ولی از اهمیت بالایی برخوردار نمی باشد)


حال ترتیب خواندن منابع درس تئوری به طور ترکیب زیر بر اساس تجربه اینجانب پیشنهاد می گردد:


۱-ابتدا فصول منتخب کتاب ولک که ذکر گردید مطالعه می گردد.

۲-سپس کتاب اسکات که متن راحت و جذابی دارد.

۳-برای خواندن کتاب هندریکسن و بلکویی به ترتیب ترکیب زیر پیشنهاد می گردد:

فصل ۱ هندریکسن و فصل ۳ بلکویی(مکمل فصل ۲ ولک ، جهت مرور و جمع بندی جالب میشود)
فصل ۴و۵ هندریکسن و فصل ۵ و ۶ بلکویی(فصل ۷ ولک)
فصل ۶ و ۷ هندریکسن ( مکمل فصل ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ اسکات و فصل ۸ ولک)
فصل ۴ بلکویی و فصل ۸ هندریکسن ( مکمل فصل ۴ ولک)
فصل ۱۲ و ۱۳ بلکویی (مکمل فصل تغییر قیمتهای ولک) – این فصول از کتاب بلکویی بسیار با اهمیت می باشد و مفاهیم نگهداتش سرمایه را به زیبایی مطرح نموده است.

می بایست حتما قبل از فصول ۹ به بعد کتاب هندریکسن خوانده شود.

فصل ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ هندریکسن
فصل ۱۴ بلکویی و فصل ۱۴ هندریکسن(بسیار مهم هستند)
فصل ۹ و ۱۰ و ۱۱ بلکویی
فصل ۲۲ و ۲۳ هندریکسن


۴-مطالعه نشریه ۱۱۳ سازمان حسابرسی به طور کامل و دقیق و نکته ای .


۵-در صورت وقت کافی می تونید فصول منتخب واتس و زیمرمن را مطالعه کنید.


۶-جزوه دکتر ثقفی برای جمع بندی مطالب


۷-فصول ۲ و ۵ و ۶ کتاب گادفری هم در صورت وقت توصیه می گردد.


از نکات حائز اهمیت این مسئله می باشد که تسلط بر روی مفاهیم انواع تئوری ها و رویکردها در تئوری، چارچوب نظری، مفاهیم نگهداشت سرمایه و سود، تئوری ارزش ویژه و مالکیت و اندازه گیری دارایی های و بدهی ها بسیار با اهمیت می باشد

و سئوالات اکثرا از این مطالب مطرح می گردد.الته می بایست توجه گردد که کتاب اسکات جزء مهمترین منابع می باشد و در مطالعه آن دقت لازم را بنمایید.

حسابداری مدیریت:

۱-جلد سوم کتاب حسابداری صنعتی هورن گرن ترجمه پارسائیان

(جلد دوم این کتاب فصل آخر مربوط به برآورد هزینه اکیدا توصیه می گردد.)

۲-کتاب حسابداری مدیریت بلوچر ترجمه پارساییان

(فصل یک، دو، سه، هشت و نه و ۱۰ از فصول ارجحتر کتاب هستند)

 ۳-  کتاب حسابداری مدیریت ترجمه و تالیف دکتر نیکبخت و زهرا دیانتی دیلمی

( فصلهای هزینه کیفیت، هزینه یابی هدف، سیستم اقدام بهنگام از اهمیت بالایی برخوردار هستند)

۴-جلد دوم کتاب مروری جامع بر حسابداری صنعتی

(فصل آخرمباحث تکمیلی، بودجه بندی سرمایه ای، بهایابی تفاضلی)

 ۵-حسابداری مدیریت پیشرفته، تالیف دکتر سجادی

(فصل، ارزیابی متوازن، مدیریت بر مبنای فعالیت، تئوری محدودیت ها، و فصل ۱۱ و ۱۲)

۶-مطالعه مقالات ABC وTFABC و PFABC از دکتر نمازی در صورت داشتن زمان کافی

برای درس حسابداری مدیریت تسلط روی مباحث بهایابی تفاضلی، قیمت گذاری انتقالی، ارزیابی عملکرد، ارزیابی متوازن، تخمین هزینه و منحنی یادگیری بسیار با اهمیت می باشد.


نکته: در صورت داشتن زمان کافی توصیه می شود که برخی از فصول کتاب هورن گرن به زبان اصلی خوانده شود چونکه جلد سوم مشکلات تایپی در اعداد را در بردارد و همچنین به ترتیب چینش فصلهای جلد سوم کتاب پارسائئیان توجه نشود و با توجه به مطابقت با کتاب زبان اصلی خوانده شود.
تست بانک های هورن گرن هم خوانده شود.

منابع حسابرسی:

۱) مروری جامع بر حسابرسی، دکتر نورورش، دکتر مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی و مجید شهبازی  

۲) تست های استانداردهای حسابرسی برای CPA- افاضلی و همکاران یا در صورت در دسترس بودن کتاب تست های استاندارهای حسابرسی تالیف کیهان مهام

 ۳) نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و تحت نظارت ( نشریه سازمان حسابرسی)- وندا والاس ترجمه حامی امیر ارسلانی 

۴) فلسفه حسابرسی ( ۷ فصل اول با تاکید بر فصل ۵ و ۷)- دکتر حساس یگانه

 منابع ریاضی:

۱)ریاضیات عمومی و کاربردهای آن: هادی پور کاظمی

(تعداد زیادی از سئوالات کنکور دکتری ۹۱ از این کتاب بودند)

۲)ریاضیات برای حسابداری و مدیریت: هادی رنجبران

( اکیدا توصیه می گردد که تست های تالیفی این کتاب کار شود)

 منابع آمار:


۱)آمار برای رشته اقتصاد: هادی رنجبران(جلد سبز رنگ) – نشر اثبات

(توجه شود که تست های تالیفی این کتاب بسیار مهم هستند)

۲)آمار و کاربرد آن در مدیریت: دکتر عادل آذر و منصور مومنی

– جلد اول و دوم به عنوان منابعی فرعی کتاب رنجبران پیشنهاد می شود.

محمود بنی اسدی (مدیر سایت)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، ده سال سابقه تدریس اکسل در سطوح مختلف از قبیل فرمول نویسی، ابزارهای هوش تجاری، ترفندها و ... ، نویسنده شش مقاله در سطح ملی و ISI

مطالب مرتبط

1 دیدگاه برای منابع آزمون دکتری حسابداری

    zahra izadi :

    سلام آقای بنی اسدی. میشه لطف کنید در مورد منابع ارشد حسابداری هم راهنمایی کنید و اینکه به عنوان یک دوست کتابایی ک برا ارشدتون رو مطالعه کردین در اختیار منم قرار بدین (یه جورایی به عنوان قرض!) ؟؟؟:)
    با تشکر. فقط اگه میشه لطف کنید ج رو به ایمیلیم ارسال کنید و نه در قسمت نظرات سایت .بازم ممنون .

    مرتضی :

    سلام ممکن است منابع ارشد هم بزارین با تشکر

نظر: