تابع SEARCH

تابع SEARCH

search

تابع SEARCH به ما می گوید یک کاراکتر(حرف) چندمین کاراکتر در یک متن یا رشته متنی می باشد.در نتیجه خروجی این تابع یک عدد است. این تابع به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.

این تابع دقیقا مانند تابع Find عمل می کند با این تفاوت که به کوچکی و بزرگی حروف حساس نیست.

 

ساختار تابع:

SEARCH( find_text,within_text,[start_num])

اجزاء:

find_text
کاراکتر یا متنی که میخواهید جستجو کنید.

within_text
رشته یا سلولی که میخواهید درون آن جستجو کنید.

start_num
این قسمت اختیاری است و نشان دهنده کاراکتری است که جستجو از آن شروع می شود. اگر این قسمت را وارد نکنید به صورت پیش فرض مقدار آن ۱ در نظر گرفته خواهد شد.

مثال:search

محمود بنی اسدی (مدیر سایت)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، ده سال سابقه تدریس اکسل در سطوح مختلف از قبیل فرمول نویسی، ابزارهای هوش تجاری، ترفندها و ... ، نویسنده شش مقاله در سطح ملی و ISI

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: