ادغام جداول در گوگل شیت، حتی ساده تر از اکسل!

ادغام جداول در گوگل شیت، حتی ساده تر از اکسل!

در  این آموزش میخواهیم نحوه ی ادغام جداول در گوگل شیت را  آموزش بدهیم طوری که داینامیک باشد و اگر داده ی جدیدی به هر یک از جدول های ما اضافه شود در نتیجه ی نهایی ما تأثیر بگذارد.

این کار در گوگل شیت خیلی ساده تر از اکسل است اما در اکسل هم میتونیم با پاورکوئری این کار را انجام بدهیم.

فرض کنید دو جدول در دو شیت متفاوت (مانند تصویر زیر) با عناوین و ترتیب یکسان داریم که میخواهیم آن ها را در شیت دیگری ادغام کنیم. در هر یک از جدول ها دو ستون وجود دارد که ستون اول شامل نام و ستون دوم شامل نام خانوادگی است.

شیت ادغام
جدول ادغام
جدول اول
جدول اول
جدول دوم
جدول دوم

ابتدا به شیت ادغام جداول میرویم و در اولین سلول بعد از عناوین، فرمولمان رو به صورت زیر مینویسیم:

                             {انتخاب محدوده داده های جدول اول; انتخاب محدوده داده های جدول دوم}=

نکته: دقت کنید، به هر تعداد جدول که داشته باشید میتوانید با زدن نقطه کاما ( ; ) و انتخاب محدوده داده جدول مدنظرتان آن را در فرمول قرار بدهید.

حال اگر بخواهیم طوری آدرس دهی کنیم که داینامیک باشد و اگر داده ی جدیدی درون هر یک از جداول اضافه کردیم در نتیجه ی نهایی ما لحاظ شود باید کمی نحوه ی آدرس دهی فرمول را تغییر بدهیم ( باید شماره ردیف انتهای آدرس هر یک از جداول را مانند تصویر زیر حذف کنیم تا کل ردیف های آن جدول مدنظر قرار بگیرد.)

بعد از این کار ادغام انجام شده اما ردیف های خالی نیز بین داده های ما قرار میگیرد و برای اینکه ردیف های خالی را به انتهای داده ها منتقل کنیم  باید به سلولی که فرمول را در آن نوشته ایم مراجعه کنیم و تمام فرمول را در تابع sort قرار بدهیم و در نتیجه تابع Sort ردیف های خالی را به انتهای نتیجه منتقل میکند.

                  ({انتخاب محدوده داده های جدول اول; انتخاب محدوده داده های جدول دوم})sort=

حالا برای تست نتیجه میتوانیم به هر یک از جداول، داده ای را اضافه کنیم و افزوده شدن آن داده را در جدول نهایی ببینیم.

امیدوارم که این آموزش برای شما مفید بوده باشد.

شاد و پیروز باشید

محمود بنی اسدی (مدیر سایت)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، ده سال سابقه تدریس اکسل در سطوح مختلف از قبیل فرمول نویسی، ابزارهای هوش تجاری، ترفندها و ... ، نویسنده شش مقاله در سطح ملی و ISI

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: