نرم افزار ساده فیش حقوق 98

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

این نرم افزار برای یک شخص قابل استفاده می باشد و در صورتی که قصد محاسبه حقوق و دستمزد برای چندین نفر را دارید می توانید از فایل یک کپی گرفته و محاسبات مربوط به شخص جدید را وارد نمایید.

برخی از امکانات نرم افزار:

-محاسبه اضافات قانونی بر اساس بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۹۸

– محاسبه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات بر اساس بخشنامه حقوق و دستمزد ۹۸

– محاسبات مربوط ساعت کارکرد ، اضافه کار و کسر کار

– امکان غیر فعال کردن هریک از کسورات یا اضافات قانونی

-…