تابع CHOOSE

تابع CHOOSE

choose

تابع CHOOSE یک یا چند داده دریافت می کند و nامین داده را که شما معین کرده اید را نشان می دهد.

این تابع به ظاهر بسیار ساده و کم کاربرد به نظر می رسد اما وقتی ترکیب این تابع را با توابع دیگر ببینید قدرت فوق العاده آن را درک خواهید کرد.

ساختار تابع:

= CHOOSE( index_num, value1, [value2], … )

اجزاء:

index_num
در این قسمت عدد صحیح داده ای که میخواهید از بین داده های وارد شده در مرحله بعد انتخاب شود را وارد می کنید.

value1, value2, … value_n       
داده های متعدد که می خواهید از بین آنان داده nام که در مرحله قبل مشخص کردید نشان داده شود.تعداد داده ها می تواند بین ۱ تا ۲۵۴ داده باشد. داده های وارد شده در هر قسمت می تواند، عدد، آدرس یک سلول، آدرس یک محدوده، یک نام تعریف شده، یک تابع یا یک متن باشد.

مثال:

choose

نکته: اگرآرگومان اول تابع را کمتر از ۱ بگذارید یا عدد وارد شده از تعداد داده های آرگومان دوم بشتر باشد خطای  #VALUE! به شما نمایش داده خواهد شد. همچنین اگر یک عدد ممیزدار در قسمت اول وارد کنید داد نتیجه بر اساس جزء صحیح عدد نشان داده می شود.

 

مثال کاربردی:

فرض کنید در ستون A تاریخ های شمسی نوشته شده و در ستون B می خواهید فصل مربوط به آن تاریخ را نشان دهید.

برای اینکار کافیست فرمول ترکیبی زیر را در سلول B2 نوشته و برای سایر سطرها آن را بسط داده یا کپی کنید.

=CHOOSE(MATCH(VALUE(MID(a2,6,2)),{1,4,7,10}),”بهار”,”تابستان”,”پاییز”,”زمستان”)

choose example

تحلیل جواب:

ابتدا با تابع mid دو کاراکتر مربوط به ماه را استخراج می کنید.

=mid(a2,6,2)

نتیجه تابع فوق یک عدد دو رقمی مربوط به ماه می شود اما با توجه به اینکه عدد بدست آمده در قالب متن خواهد بود با استفاده از تابع Value نتیجه را به عدد تبدیل می کنیم.

=value(mid(a2,6,2))

حال به کمک تابع match میتوانیم اعداد ماه را که بدست آوردیم را در قالب چهار دسته تقسیم کنیم.

=match(value(mid(a2,6,2)),{1,4,7,10})

در نتیجه تابع match یک عدد بین ۱ تا ۴ که جایگاه چهار داده آن است را به ما نتیجه می دهد و ما میتوانیم با قرار دادن این نتیجه در قسمت index_num تابع Choose و مشخص کردن چهار فصل سال نتیجه نهایی را بدست آوریم.

=CHOOSE(MATCH(VALUE(MID(a2,6,2)),{1,4,7,10}),”بهار”,”تابستان”,”پاییز”,”زمستان”)

محمود بنی اسدی (مدیر سایت)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، ده سال سابقه تدریس اکسل در سطوح مختلف از قبیل فرمول نویسی، ابزارهای هوش تجاری، ترفندها و ... ، نویسنده شش مقاله در سطح ملی و ISI

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: