نتایج جستجو

search نمایش دادن محتوا

تابع SEARCH

تابع SEARCH به ما می گوید یک کاراکتر(حرف) […]

substitute نمایش دادن محتوا

تابع SUBSTITUTE

تابع SUBSTITUTE تعدادی از کاراکترها را با کاراکتر […]

Clean Formula in excel نمایش دادن محتوا

تابع Clean

وقتی داده هایی را از منابع دیگر به […]