دانلود جدول مالیاتی حقوق و دستمزد سال 94

دانلود جدول مالیاتی حقوق و دستمزد سال 94

tax94-1tax94

دانلود فایل اکسل جدول مالیات حقوق  ۹۴ و نحوه تنظیم فرمول برای محاسبه آن

جدول معافیت های مالیاتی حقوق از سال ۸۱ تا ۹۴

ردیف سال معافیت سالانه معافیت ماهانه
۱ ۱۳۸۱ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
۲ ۱۳۸۲ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۳ ۱۳۸۳ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
۴ ۱۳۸۴ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
۵ ۱۳۸۵ ۲۵,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰
۶ ۱۳۸۶ ۲۷,۲۴۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰
۷ ۱۳۸۷ ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰
۸ ۱۳۸۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۶۶,۶۶۷
۹ ۱۳۸۹ ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۳۷۵,۰۰۰
۱۰ ۱۳۹۰ ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۱ ۱۳۹۱ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ ۱۳۹۲ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۳۳۳,۳۳۳
۱۳ ۱۳۹۳ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ ۱۳۹۴ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
محمود بنی اسدی (مدیر سایت)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، ده سال سابقه تدریس اکسل در سطوح مختلف از قبیل فرمول نویسی، ابزارهای هوش تجاری، ترفندها و ... ، نویسنده شش مقاله در سطح ملی و ISI

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: