دانلود جدول مالیاتی حقوق و دستمزد سال 94

دانلود جدول مالیاتی حقوق و دستمزد سال 94

مالیات حقوق

tax94-1tax94

دانلود فایل اکسل جدول مالیات حقوق  ۹۴ و نحوه تنظیم فرمول برای محاسبه آن

جدول معافیت های مالیاتی حقوق از سال ۸۱ تا ۹۴

ردیفسالمعافیت سالانهمعافیت ماهانه
۱۱۳۸۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰
۲۱۳۸۲۱۹,۲۰۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۱۳۸۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰
۴۱۳۸۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰
۵۱۳۸۵۲۵,۹۲۰,۰۰۰۲,۱۶۰,۰۰۰
۶۱۳۸۶۲۷,۲۴۰,۰۰۰۲,۲۷۰,۰۰۰
۷۱۳۸۷۲۹,۴۰۰,۰۰۰۲,۴۵۰,۰۰۰
۸۱۳۸۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴,۱۶۶,۶۶۷
۹۱۳۸۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰۴,۳۷۵,۰۰۰
۱۰۱۳۹۰۵۸,۲۰۰,۰۰۰۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۱۱۳۹۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۹۲۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸,۳۳۳,۳۳۳
۱۳۱۳۹۳۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۱۳۹۴۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰
محمود بنی اسدی (مدیر سایت)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حسابداری، ده سال سابقه تدریس اکسل در سطوح مختلف از قبیل فرمول نویسی، ابزارهای هوش تجاری، ترفندها و ... ، نویسنده شش مقاله در سطح ملی و ISI

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

نظر: